Systém řízení pohledávek

Společnost Global Collect, s. r. o. na základě několikaleté zkušenosti vybudovala komplexní systém pro řízení pohledávek. Jedná se o vzájemné propojení zcela nově vyvinutého informačního systému s lidským potenciálem, který zabezpečuje jednotlivé procesy řízení pohledávek.

 • Call centrum
 • Poskytování technického zázemí a spolupráce při mimosoudním vymáhání pohledávek
 • Poskytování technického zázemí a spolupráce při soudním vymáhání pohledávek
 • Poskytování technického zázemí a spolupráce při výkou soudních rozhodnutí
 • Přihlášky do konkursních, vyrovnávacích a likvidačních řízení

Call centrum

Společnost Global Collect, s. r. o. disponuje Call centrem s dostatečným a pravidelně školeným personálem a odpovídajícím technickým zázemím.
Call centrum je nezbytnou součástí celého systému, neboť zde dochází k prvnímu vzájemnému kontaktu s dlužníkem a získané informace slouží mimo jiné také ke stanovení bonity jednotlivých pohledávek.
 

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek je prováděno formou korespondenční, telefonickou a osobních kontaktů s dlužníky.
V rámci mimosoudního vymáhání je na dlužníky soustavně vyvíjen tlak s narůstající intenzitou. Informační systém je schopen na základě volitelně požadovaných parametrů denně vyhotovit neomezené množství podkladů ke korespondenčnímu oslovení klienta.
Korespondenční oslovení je opakované podle předem připravených schémat, které byly vyvinuty s ohledem na dosažení maximální efektivity. Jednotlivá schémata jsou volena podle stanovené bonity pohledávky.
Telefonické a osobní kontakty s dlužníky provádí speciálně zaškolený personál.
Veškeré úkony spojené s mimosoudním vymáháním pohledávek jsou zcela v souladu s právním řádem a jsou předem konzultovány s majitelem pohledávek.

Soudní vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání pohledávek je převážně aplikováno po vymáhání mimosoudním, kdy po dohodě s klientem – věřitelem a na jeho pokyn je poskytována součinnost a spolupráce advokátovi věřitele za účelem zefektivnění předávání podkladů zvolenému advokátovi věřitele.

Výkony soudních rozhodnutí

Veškeré výkony soudních rozhodnutí jsou prováděny ve spolupráci se zvoleným advokátem věřitele prostřednictvím soukromých exekutorů s celorepublikovou působností.

Přihlášky do konkursních, vyrovnávacích a likvidačních řízení

Společnost Global Collect, s. r. o., je vzhledem k odběru obchodního věstníku v elektronické podobě a okamžitého importu těchto dat do vlastního informačního systému, prakticky ihned informována o všech zveřejňovaných informacích týkající se konkursních, vyrovnávacích a likvidačních řízení.

Základní popis informačního systému

Základní charakteristikou informačního systému je jeho otevřenost s možností on-line vstupu ze strany oprávněných osob, včetně vlastníka pohledávek. Vlastníku pohledávky dává zejména možnost, aby byl kdykoliv informován o stavu řešení jednotlivých pohledávek.
Otevřenost informačního systému výrazně usnadňuje a zrychluje komunikaci mezi společností Global Collect, s. r. o. a vlastníky pohledávek.

Jedná se zejména o import a export dat k pohledávkám, což výrazně usnadňuje zejména:

 • předávání dat potřebných k vlastnímu zahájení inkasního procesu předávání nezbytných
 • informací o realizovaných platbách, zápočtech, dobropisech apod. zpětné předávání
 • informací o způsobech vymáhání z důvodu daňové optimalizace vlastníka pohledávky.

Systém je navržen tak, že ke každé pohledávce se zaznamenává velké množství údajů.

Mezi stěžejní patří:

 • osoba odpovědná za řešení pohledávky, komunikaci s věřitelem a advokátem
 • aktuální způsob řešení pohledávky včetně historie provedených úkonů a datumových záznamů
 • záznamy z telefonických a osobních kontaktů
 • záznamy o provedených platbách
 • záznamy o sjednaných uznání dluhu
 • záznamy o sjednaných splátkových kalendářích

Vyhodnocování dat a výstupy

Na základě velkého výběru kritérií je možné vyhodnocovat jednotlivé statuty pohledávek a následně tak upravovat jednotlivé přístupy k řešení pohledávek s ohledem na požadovaný výsledek, úhradu pohledávek.

Copyright © 2024 Global Collect, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí